Вести

СИНДИКАТ изјавио Жалбу на пресуду Другог основног суда у Београду 3. П1-317/2018 од дана 01.02.2019.г

У спору по тужби тужиоца Срете Рауковића за поништај одлука изборне скупштине Синдиката са седнице одржане дана 17.03.2017. г у Врбасу донета је првостепена пресуда у корист тужиоца па су поништене одлуке о избору председника синдиката, НО, Статутарне комисије и чланова пододбора РО као незаконите.

Пресуда 3. П1-3172018 од дана 01.02.2019.г

Синдикат запослених у социјалној заштити дана 21.03.2019.године у законском року изјавио је жалбу на пресуду Другог основног суда у Београду 3. П1-317/2018 од дана 01.02.2019.г.

Жалба на пресуду П1-3172018 од дана 01.02.2019.г 

С обзиром да је наведена пресуда изазвала велику пажњу свих у синдикату и бојазан шта и како даље подсећамо да се ради о првостепеној пресуди, да је поступак по жалби тек кренуо и да се чека став Апелационог суда. Из навода саме жалбе, а и из саме пресуде можете видети о каквој пресуди се ради, на чему је заснована и пре свега о каквом тужбеном захтеву тужиоца.  Из тог разлога верујемо да ће став Апелационог суда бити у корист Синдиката и да ће другостепени суд уважити захтеве Синдиката из жалбе.