Вести

СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ О НАЈАВЉЕНОМ ПОВЕЋАЊУ ПЛАТА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

Поводом најављеног повећања плата запослених у јавном сектору, Министарству рада, запошљавања, борачких и социјалних питања као и Министарству здравља обратио се Синдикат запослених у социјалној заштити Републике Србије.

И поред повећања зарада Синдикат је још једном скренуо пажњу на актуелне проблеме недовољног броја запослених у систему социјалне заштите и неједнаком статусу медицинских радника у систему социјалне заштите са радницима у систему здравства као и лошем положају запослених са средњом и вишом стручном спремом у систему социјалне заштите.

Oбраћање поводом повећања плата у јавном сектору