Вести

УРГЕНЦИЈА ЗА ОТПОЧИЊАЊЕ ПРЕГОВОРА ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ НОВОГ Посебног колективног уговора

 

Sindikatzsz - logo

Дана 01.02.2023.године Синдикат запослених у социјалној заштити РС је ресорном Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања упутио ургенцију за отпочињање преговора за закључење новог ПКУ-а за социјалну заштиту. Репрезентаитивни Синдикати су почетком децембра месеца 2022.године поднели иницијативу за отпочињање преговора за закључење новог ПКУ-а на који ресорно министарство није реаговало заказивањем првог састанка тима за преговоре. Репрезентаитивни Синдикати су израдили заједнички предлог новог ПКУ-а за социјалну заштиту и нема препрека да се отпочне са преговорима. Очекујемо хитну реакцију министарства како би било довољно времена за конструктивно вођење преговора и потписивање новог ПКУ-а. 

Ургенција за отпочињање преговора за закључење новог ПКУ-а од 31.01.2023.г

Depositphotos_photo_by_Syda_Production