Вести

ЗАХТЕВ ЗА ПОВЕЋАЊЕ КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА ОБРАЧУН ПЛАТА У СИСТЕМУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Sindikatzsz - logo

Дана 08.02.2021.године Синдикат запослених у социјалној заштити РС обратио се ресорном министарству са захтевом за повећање коефицијената за обрачун плата у систему социјалне заштите. Постојећи систем обрачуна и коефицијената уз велико повећање цене рада за здравствене радник у систему социјалне заштите створио је огромну разлику и неједнак третман међу радницима у систему посебно радницима са средњим образовањем који обављају административно финансијске и техничке послове. 

Обраћање Министарству поводом измене коефицијената за обрачун плата