Вести

ИНИЦИЈАТИВА ЗА ИЗМЕНУ ИЛИ ДОНОШЕЊЕ НОВОГ ЗАКЉУЧКА ВЛАДЕ РС ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОСНОВИЦЕ ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИМА У СИСТЕМУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Дана 16.01.2019. године закључком Владе Рс 05 бр. 121-164/2019  утврђене су основице за обрачун и исплату плата запосленима  којим су обухваћени и запослени у  установама социјалне заштите у Републици Србији којима је оснивач локална самоуправа.

Поводом донетог Закључка иницијативом за измену или доношење новог Закључка  реаговао је и Синдикат запослених у социјалној заштити Републике Србије. Иницијатива је упућена Влади РС – Председници Владе РС, Министру финансија и Генералном секретаријату Владе РС. Спорним Закључком прекршене су одредбе чл. 7. ст. 2. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему (Сл. гласник РС бр. 95/2018) утврђујући мању основицу за обрачун плата и исплату плата запосленима у социјалној заштити чије плате финансира локална самоуправа којом су ови запослени стављени у изузетно неповољан положај. У погледу плата здравствених радника у установама социјалне заштите иницијативом је захтевано и то да се Закључком Владе РС предвиди на једнак начин обрачун плата као и за запослене у здравственим установама и да се предвиди повећање од 10 % за лекаре односно 12% за медицинске техничаре.

Комплетан текст иницијативе можете преузети овде: