Вести

ИНИЦИЈАТИВА ЗА ОТПОЧИЊАЊЕ ПРЕГОВОРА ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ НОВОГ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

 

Sindikatzsz - logo

Синдикат запослених у социјалној заштити РС се дана 12.11.2021.године обратио ресорном Министарству са ИНИЦИЈАТИВОМ за отпочињање преговора у вези закључења новог посебног колективног уговора с обзиром да постојећи истиче у априлу 2022.г. Основни циљ Синдиката у овим преговорима биће остваривање једнаког положаја са радницима система образовања и здравства који кроз своје ПКУ остварују нешто већи обим права из радног односа него радници у систему социјалне заштите.

Обраћање ресорном Министарству можете видети на линку испод:

ИНИЦИЈАТИВА за отпочињање преговора за закључење новог ПКУ-а

Depositphotos_photo_by_Syda_Production