Вести

ОБАВЕШТЕЊЕ СИНДИКАТА

Обавештавамо чланове Синдиката и све запослене у социјалној заштити да смо поводом последњих дешавања у центрима за социјални рад имали хитан састанак са представницима надлежног министарства на ком смо изнели ставове и проблематику запослених по питању безбедности на раду. Представници министарства сложили су се да су захтеви Синдиката врло реални и из тог разлога министар је заказао хитан састанак. Састанак ће се одржати у понедељак са директорима центара за социјални рад, представницима МУП-а, правосуђа, Министарства за рад запошљавања борачка и социјална питања и представницима Синдиката запослених у социјалној заштити РС како би приступили реализицији истих.

Ургентни проблеми за које Синдикат тражи хитно решење од стране надлежног министарства су:

– неопходно измештање института виђања у контролисаним условима ван просторија центара за социјални рад,

– повећање броја физичко техничког обезбеђења у свим центрима за социјални рад,

– присуство представника МУП-а у сваком центру за социјални рад у току радног времена,

– формирање Савета за спречавање насиља у породици.

Поштоване колеге молимо вас да у овим тешким тренуцима будете разумни, достојанствени и да пажљиво пратите саопштења која ће вам благовремено бити доступна на сајту Синдиката запослених у социјалној заштити РС.

 

Председник синдиката

Мирјана Вељовић с.р.