Вести

ОДРЖАН САСТАНАК ПРЕДСТАВНИКА СИНДИКАТА СА МИНИСТРОМ НИКОЛОМ СЕЛАКОВИЋЕМ

Sindikatzsz - logo

Дана 11.10.2023.године у Културном центру Чукарица одржан је састанак Републичког одбора Синдиката и председника синдикалних организација са ресорним министром гдин. Николом Селаковићем и посебним саветником министра гдин. Сашом Вукотићем. Тема састанака била је актуелна ситуација у социјалној заштити и тежак положај запослених  и начин превазилажења проблема и изналажење решења. Представници Синдиката истакли су основне захтеве у циљу побољшања положаја радника у систему који се тичу пре свега утврђивања јединствене цене рада, повећања зарада уз промене система обрачуна зарада као и попуњавања упражњених радних места у систему.

Органи Синдиката су на претходним састанцима констатовали јако тежак положај и материјалне услове рада инсистирајући на одређеним минималним захтевима који би се остваривали и кроз обуставу рада -штрајк или неки облик протеста што је била и препорука Скуштине Синдиката одржане у септембру месецу 2023.г 

Захтеви Синдиката су:

  • ИЗМЕНА СИСТЕМА ОБРАЧУНА ЗАРАДА кроз утврђивање јединствене цене рада за све раднике у систему на нивоу од најмање 5420,00 динара и измена коефицијената у циљу ради правичнијег обрачуна и вредновања рада сваког радног места у систему што треба да доведе до повећања зарада за најмање 40 процената на пословима са ССС, најмање 43 процената за стручне раднике, најмање 50 процената за техничко и помоћно особље. (активности: формирање радне групе која треба да утврди предлог у року од 15 дана и исти упути на ВЛАДУ РС).  Примена од 01.01.2024. године.
  • ХИТНО ПРИСТУПАЊЕ ПРЕГОВОРИМА РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА НОВОГ ПКУ-а са унапређеним положајем радника (признавање минулог рада, повећање обима права код солидарних помоћи, унапређење рада и положај синдиката, јубиларна награда за 40 година рада и др. ) – репрезентативни синдикати су већ израдили ПРЕДЛОГ који ће упутити одмах по формирању радне групе. 
  • ХИТНО ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕДОСТАЈУЋИХ РАДНИКА и попуњавање и распоређивање истих на приоритетна радна места у центрима за социјални рад и установама социјалне заштите најкасније до половине 2024.г.

Министар Селаковић се обратио присутнима те се осврнуо  на наведене захтева и кроз дискусију поред наведених проблема поменуо и друге  проблеме у систему  (ниска цена смештаја, проблеме у функционисању установа и сл, запошљавање здравствених радника, неговатеља и сл.). Пристуни су констатовано да систем има проблем запошљавања управо због лоших услова рада и ниских зарада и да је то проблем и других профила који не желе да раде под овим условима. Као посебан  проблем истакнут је проблем запошљавања неговатеља у Београду. Министар Селаковић прихватио је дискусију на наведене проблеме са разумевањем и спремношћу на дијалог како би се проблеми решили и како би се нашла решења. 

У вези остваривања права на јубиларну награду за 40 година рада Синдикат, по обећању министра Селаковића, очекује информацију о реализацији врло брзо с обзиром да је наведени предлог упућен Влади РС и ту можемо очекивати закључивање измена и допуна ПКУ-а са важењем и применом овог права од 01.01.2023.г.

Depositphotos_photo_by_Syda_Production

Састанак је протекао у атмосфери конструктивног дијалога уз пуно разумевање захтева Синдиката и исказану жељу да се ситуација побољша и да се кроз преговоре постигне задовољавајући резултат. Представници министарства и Синдиката су констатовали да је пред нама дуг пут и процес који треба да отпочне одмах формирањем радних група ради утврђивања јединствене цене рада и промене коефицијената и кроз измену  ПКУ-а у циљу утврђивања права на јубиларну награду за 40 година рада у систему. Кроз формирање радних група утврђиваће се и расправљати о предлогу за утврђивање јединствене цене рада и повећања зарада у систему социјалне заштите. Синдикат као покретач ове инциијативе позваће и други репрезентативни синдикат на учешће те се у наредним данима очекује званично формирање радних група и почетак рада.

Као јако важан сегмент даљег рада најављен је и састанак представника синдиката са ресорним министарством и представницима центара за развој локалних услуга, градоначелника и председника општина (оснивачи и финансијери локалних услуга). Ова активност најављује почетак активности у циљу повећања видљивости локалних услуга, стабилнијег финансирања и њиховог бољег позиционирања у систему.

Синдикат ће свакако предложити и израду протокола о реализацији наведених активности како би се прецизирале активности и динамика њихове реализације и како би сами преговори добили свој формални оквир.  О даљим активностима Синдикат ће благовремено обавестити своје чланоство.