Вести

ИЗМЕНЕ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА – ЈУБИЛАРНА НАГРАДА ЗА 40 ГОДИНА РАДА У СИСТЕМУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

 

Sindikatzsz - logo

На иницијативу Синдиката запослених у социјалној заштити РС и као резултата преговора који се у претходном периоду воде са Владом РС односно са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања дана 18.10.2023. године у изменама и допунама посебног колективног уговора за социјалну заштиту утврђено је право на јубиларну награду за 40 година рада у систему социјалне заштите. Наведено право утврђено је у висини од 2.5 просечне зараде у РС.

Измене и допуне ПКУ-а потписали су ресорни министар гдин. Никола Селаковић, председница Синдиката запослених у социјалној заштити РС Мирјана Вељовић и преседник Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије др. Зоран Савић.

   

Синдикат запослених у социјалној заштити  Републике Србије је у више наврата подносио иницијативе за увођењем овог права да би се након последњих разговора са ресорним министарством ушло у оперативну реаизацију и измене и допуне ПКУ-а. Ово је само почетак преговора и добар знак да ће преговори бити успешни и да ћемо обезбедити боље услове рада и зараде за запослене у систему социјалне заштите. Систем зарада који мора да се мења дискриминише велики број радника издвајајући посебно неке категорије које су значајно одскочиле у односу на други део запослених чије зараде нису пратила наведена повећања док се неке категорије радника гурају на ивицу минималне зараде.

Синдикат ће наставити да инсистира на следећим захтевима:

  • ИЗМЕНА СИСТЕМА ОБРАЧУНА ЗАРАДА кроз утврђивање јединствене цене рада за све раднике у систему на нивоу од најмање 5420,00 динара и измена коефицијената у циљу ради правичнијег обрачуна и вредновања рада сваког радног места у систему што треба да доведе до повећања зарада за најмање 40 процената на пословима са ССС, најмање 43 процената за стручне раднике, најмање 50 процената за техничко и помоћно особље. 
  • ХИТНО ПРИСТУПАЊЕ ПРЕГОВОРИМА РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА НОВОГ ПКУ-а са унапређеним положајем радника (признавање минулог рада, повећање обима права код солидарних помоћи, унапређење рада и положај синдиката и др. ) 
  • ХИТНО ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕДОСТАЈУЋИХ РАДНИКА и попуњавање и распоређивање истих на приоритетна радна места у центрима за социјални рад и установама социјалне заштите најкасније до половине 2024.г.