Вести

ОДРЖАН САСТАНАК РАДНЕ ГРУПЕ СИНДИКАТА

Поштоване колегинице и колеге,

Радна група формирана одлуком Републичког одбора Синдиката запослених социјалној заштити РС у саставу: Мирјана Вељовић -председник синдиката, Сузана Јовановић- ЦСР Панчево, Веселин Мујовић – ГЦ Крагујевац, Станојко Цветковић – Дом за смештај одраслих лица Кулина, Горан Стојановић – Завод за васпитање омладине Ниш, Александра Такач – ЦПСУ Ћуприја, Ружица Балтић – ГЦ Матарушка Бања, Цвета Трифуновић – Центар за СДБ деце и омладине ометене у развоју Београд, Марија Грбић – Завод за васпитање деце и омладине Београд, Андрија Симовић – председник Надзорног одбора и Стефан Јевтић – повереник за регион Београд, одржала је радни састанак дана 31.07.2018.године и 01.08.2018.године у просторијама синдиката у ул. Пожешка бр. 41 на којем је разматрала предлог платних група и платних разреда за систем социјалне заштите, предлог измена и допуна Закона о социјалној заштити и предлог измена и допуна правилника о ближим условима и стандардима пружања услуга социјалне заштите.  Коментари радне групе и сугестије на предложена решења упућени су ресорном министарству на даље поступање.