Вести

Одржан састанак представника Синдиката са помоћницом министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Сузаном Мишић

Дана 07.11.2018. године одржан је састанак представника синдиката са помоћницом министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Сузаном Мишић.  Испред Синдиката на састанку су  учествовали: Мирјана Вељовић-председница Синдиката, Веселин Мујовић-председник пододбора ГЦ и домова за старе, Горан Стојановић-председник пододбора домова за децу и завода за васпитање деце и омладине, Александра Такач-председник пододбора за ЦПСУ и ванинституционалну заштиту и Стефан Јевтић-повереник за Град Београд.

На састанку се разговарало о актуелним проблемима у систему, те активностима везаним за измене и допуне Закона о социјаној заштити, Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга у социјалној заштити, статусу здравствених радника у нашем систему и другим темама значајним за систем социјалне заштите. Једна од основих тема било је и питање попуњавања недостајућег броја запослених сходно максималном броју запослених у социјалној заштити и питања давања сагласности за запошљавање и попуњавање радних места у установама у систему. Као једно од основних проблема препознато је финансирање плата и обезбеђивање средстава за потребе запошљавања у систему социјалне заштите од министарства надлежног за финансије и да та средства тренутно нису довољна како би се попунио предвиђени број запослених. Министарство за рад, запoшљавање, борачка и социјална питања наставиће да инсистира и истиче захтеве према министарству финансија како би се обезбедила средства потребна за запошљавање недостајућег броја радника.

На састанку је разматрано и питање пружања услуга на локалном нивоу које ће бити регулисано изменама и допунама Закона о социјалној заштити,  те да ће се ићи ка одређивању стандарда услуга који недостају и промени постојећих стандарда као и то да је неопходно одредити и методологију формирања цена услуга. У наредном периоду најављена је и велика активност министарства у нормативном уређењу система како кроз измене и допуне Закона о социјалној заштити, Правилника о пружању социо-здравствених услуга уз тенденцију и став министарства ка изједначавању положаја здравствених радника у систему социјалне заштите и систему здравства. Уз поменуте акте најављује се и формирање радне групе ради израде Уредбе о методологији формирања цене услуга социјалне заштите. Што се тиче центара за социјални рад констатовано је да нема довољан број извршилаца и да је проблематика све комплекснија и да се све теже налазе решења проблема.  И даље нема решења за плаћање приправности – пасивног дежурства у центрима те Вас овом приликом информишемо да је синдикат у преговорима са  адвокатском канцеларијом за подношење тужби за наплату радних сати током пасивног дежурства са предлогом  адвокатске канцеларије да  раде град по град, заказивањем термина у Центрима ради потписивања пуномоћја и преузимања документације од запослених – чланова синдиката, како би приступили подношењу тужби, за претходне три године, уколико запослени  поседују валидну документацију. О даљим корацима у везиове активности бићете благовремено обавештени. Када су у питању Центри за породични смештај и усвојење констатован је и проблем просторне распрострањености односно чињеница да центри покривају и по 4-5 управних округа те да у центрима постоји увећан обим посла и преоптерећеност радника и да се у центрима прати правилник и процедуре у раду које нису адекватне захтевима посла и потребама савремене праксе.

Представници синдиката добили су уверавања да ће синдикат као уважени и равноправни  актер у систему имати прилику да значајно допринесе решавању проблема и могућност да учествује у радним групама за израду законских и подзаконских аката.