Вести

САОПШТЕЊЕ

Синдикат запослених у социјалној заштити Републике Србије је упутио захтеве Министру за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, господину Зорану Ђорђевићу, и затражио хитан састанак тим поводом.

Дана 17.08.2017.године одржан је састанак у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања на којем су присуствовали:

– Милош Јанковић – помоћник министра

– Мирјана Баста – заменица председника Заједнице синдиката Србије

– Мирјана Вељовић – председница Синдиката запослених у социјалној заштити РС

– Веселин Мујовић,Слађана Ђурић,Сузана Јовановић и Александра Такач – чланови Председништва Синдиката запослених у социјалној заштити Републике Србије.

На састанку се активно дискутовало о актуелном стању у систему социјалне заштите, проблемима у пракси и тешкоћама у раду синдикалних организација у појединим установама социјалне заштите.

Захваљујући иницијативи Синдиката запослених у социјалној заштити РС за одржавањем састанка успостављен је дијалог са Министарством и након дискусије и размене информација донети су следећи закључци:

  1. Почев од 01.09.2017.године надлежно министарство ће почети са давањем сагласности за попуњавање упражњених радних места до којих је дошло природним одливом (нпр.одлазак у пензију, откази и сл.) али уз претходну сугестију помоћника министра да би било целисходно да установе социјалне заштите поново доставе захтев за добијање ове сагласности;
  1. Министарство ће упутити захтев Влади Републике Србије, у току септембра 2017.године, за одобрење запошљавања нових 100 запослених у систему социјалне заштите, независно од броја запослених потребних за попуњавање упражњених радних места из претходне тачке;
  1. Министарство ће, почев од септембра 2017.године, почети примену одредби Закона о социјалној заштити у потпуности а која се односи на плаћање приправности (тзв. пасивно дежурство) и неодложних интервенција, а новчана средства ће бити планирана и у буџету за  2018.годину.
  1. Одлука надлежног министарства је да се приступи изради Измена и допуна Закона о социјалној заштити и да рок за израду буде 31.12.2017.године. Такође је констатовано да до сада нису урађена 72 подзаконска акта, али да су одређена одговорна лица за израду истих као и да је рок за припрему нацрта 01.12.2017.године уз договор да се у израду укључи представник/ци Синдиката запослених у социјалној заштити РС;
  1. У погледу Посебног колективног уговора, Министарство ће израдити план буџета, уз поштовање рока, тако што ће до почетка октобра 2017.године доставити предлог буџета,а Синдикат се обавезао да у што краћем року (почетком септембра) достави финансијски предлог везан за примену Посебног колективног уговора, а у циљу адекватне израде плана буџета који би требало финансијски да испрати нови ПКУ од следеће године. Што се тиче признавања минулог рада приликом преласка код другог послодавца у оквиру система социјалне заштите, неопходно је да Синдикат запослених у социјалној заштити РС достави надлежном министарству тачне податке о броју и висини новчаних средстава како би Министарство покушало да одговори на тај захтев.

Министарство је спремно за преговоре и у том смислу очекује      да Синдикат упути благовремено иницијативу за преговарање      и доношење новог Посебног колективног уговора.

  1. Министарство је већ покренуло процедуру израде службених легитимација за запослене у центрима за социјални рад и упутиће захтев центрима да доставе списак свих запослених стручних радника без обзира на извор финансирања зарада. Очекује се брзо и ефикасно достављање потребних података од стране центара за социјални рад.

Закључци су усаглашени међу присутнима на одржаном састанку и договорено је да сарадња буде активна и обострана с обзиром на велики број активности које треба обавити у наредном периоду.

 

Председница Синдиката

Мирјана Вељовић с.р.